Ngày: Tháng Mười Một 5, 2021

BÀI TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHỔI CHO NGƯỜI NHIỄM COVID

Phục hồi chức năng phổi rất cần thiết ở người sau điều trị COVID-19. Bài tập này cũng có thể sử dụng trong trường hợp mệt mỏi do làm việc liên tục kéo dài, suy giảm chức năng hô hấp mãn tính, giúp làm giảm các triệu chứng khó thở, lo lắng và trầm cảm, […]