Tháng: Tháng Mười Hai 2021

4 BÀI TẬP VẬN ĐỘNG CHO F0 TẠI NHÀ

Theo Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế, một số bài tập vận động thích hợp cho F0 điều trị tại nhà, như sau: Thứ nhất là tập thở, mục đích giúp cải thiện tình trạng khó thở. Một số kiểu tập thở gồm: thở chúm môi, thở cơ hoành, thở bụng. […]